Zwroty Vat | Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca nastawiony jest na maksymalizację swoich zysków. W naszym biurze rachunkowym przy współudziale doświadczonych doradców podatkowych, wykorzystując ich wiedzę oraz przepisy prawa możemy zaoferować Państwu przeprowadzenie optymalizacji podatkowej.

Optymalizacja ta ma na celu minimalizację obciążeń wobec fiskusa przy jednoczesnym zapewnieniu legalności podjętych działań.

Jak przeprowadzić optymalizację podatkową?

W ramach optymalizacji możemy zaproponować:

  • jednorazową amortyzację dla firm rozpoczynających swoją działalność;
  • rozliczenie strat podatkowych;
  • rozliczenie kwartalne z US z tytułu podatku dochodowego oraz z tytułu VAT;
  • „ulga za złe długi”;
  • umowy cywilno-prawne jako alternatywa dla umów o pracę.

Dobrze przeprowadzona optymalizacja podatkowa to w pierwszej kolejności większe zyski dla firm, ale warto pamiętać również o tym, iż większe zyski niosą za sobą większe możliwości rozwoju dla prowadzących działalność.

Zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą

Naszym klientom pomagamy odzyskać zapłacony za granicą podatek VAT od zakupów związanych z prowadzoną działalnością (towarów i usług). Podatek taki nie może być odliczony na tych samych zasadach, jak podatek VAT od towarów i usług zakupionych na terenie Polski, ale szczególne procedury pozwalają ten VAT odzyskać w takim samym zakresie.

Aby otrzymać zwrot należy za pośrednictwem właściwego dla swojej siedziby naczelnika urzędu skarbowego przesłać dokumenty droga elektroniczną (tylko i wyłącznie! – wniosek VAT-REF -Value-Added Tax Refund) do administracji podatkowej państwa, w którym dokonano zakupu towarów lub usług.

Pierwsza weryfikacja następuje na terenie polskiego urzędu skarbowego, który następnie przesyła dokumenty do właściwego urzędu skarbowego kraju, w którym dokonano zakupu. Nieprzekraczalnym terminem na wystąpienie o zwrot jest dzień 30 września roku następującego po roku, którego dotyczy wniosek.

Warto pamiętać, że aby otrzymać zwrot należy być czynnym podatnikiem VAT.

Uprawnienia KIDP nr 12755

Licencja Ministra Finansów nr 7816/98

Członek Stowarzyszenia Księgowych

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Bochnia
tel.14-610-59-70

Biuro Rachunkowe Wiśnicz
tel.14-612-84-76

Biuro Rachunkowe Lipnica
kom. 604-236-723