Audyty | Wyceny

Poza prowadzeniem księgowości dla naszych klientów oraz świadczeniem usług w zakresie doradztwa podatkowego świadczymy również usługi w zakresie audytu finansowego oraz wyceny przedsiębiorstwa.

Audyt finansowy

Czym jest audyt?

Audyt to niezależna ocena danej organizacji, a przede wszystkim jej sprawozdania finansowego. Przedmiot audytu (w tym przypadku sprawozdanie finansowe) jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami (np. z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości), przepisami prawa (Ustawą o rachunkowości i innymi aktami prawnymi), a skutkiem jest określenie, czy jest ono zgodne z rzeczywistością spotkaną w firmie poddanej audytowi.

W jakim celu przeprowadza się audyt?

Audyt finansowy ma na celu weryfikować poprawność zapisów księgowych z przepisami. Przeprowadza się go po to, aby czytający sprawozdanie finansowe firmy mieli pewność, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą i zawierają dane o sytuacji majątkowej i finansowej badanej firmy.

Warto pamiętać, że audyt nie ma na celu wytknięcia błędów konkretnej osobie w firmie, ale jest narzędziem pozwalającym rozwiązać problemy księgowe i podatkowe, na które napotykają firmy prowadzące działalność gospodarczą.

Wycena przedsiębiorstwa

Firmom zainteresowanym poznaniem swojej wartości rynkowej polecamy nasze usługi z zakresu wyceny przedsiębiorstwa. Wyceny wykonuje się głównie w sytuacjach sprzedaży firmy, jej likwidacji, przekształcenia formy prawnej, zmiany struktury własnościowej w firmie, czy też jako element wymagany w trakcie starania się o kredyt.

Wycenie można poddać każdą firmę, od tych najmniejszych, aż po duże spółki akcyjne, a wybór metody wyceny jest uzależniony od jej celu. Dostępne metody to metoda majątkowa, dochodowa lub porównawcza.

Uprawnienia KIDP nr 12755

Uprawnienia PIBR nr 14000

Licencja Ministra Finansów nr 7816/98

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Bochnia
tel.14-610-59-70

Biuro Rachunkowe Wiśnicz
tel.14-612-84-76

Biuro Rachunkowe Lipnica
kom. 604-236-723