Usługi biegłego rewidenta

Biegły rewident Bochnia

Nasze Biuro Rachunkowe Kanclerz oferuje pełen zakres usługi badania sprawozdań finansowych oraz opracowanie polityki rachunkowości dla nowo powstałych spółek i istniejących firm z Bochni oraz okolic. Badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta jest obowiązkowe dla niektórych podmiotów, takich jak przykładowo spółki akcyjne oraz tych prostych spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek cywilnych oraz firm prowadzonych przez osoby fizyczne, które w roku poprzedzającym wykonanie sprawozdania spełnią przynajmniej dwa z poniższych warunków:

 1. średnioroczne zatrudnienie po przeliczeniu na pełne etaty wynosiło co najmniej 50 osób,
 2. zsumowane aktywa bilansu na koniec roku obrotowego wyniosły co najmniej 2,5 mln euro po przeliczeniu  na PLN zgodnie ze średnim kursem ogłoszonym przez NBP,
 3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość co najmniej 5 mln euro po przeliczeniu na PLN zgodnie ze średnim kursem ogłoszonym przez NBP.

Dlaczego warto zlecić badanie sprawozdań finansowych?

Badanie sprawozdań finansowych zapewnia:

 • Gwarancję rzetelności i wiarygodności danych finansowych
 • Dodatkową ochronę przed nieprawidłowościami
 • Ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego

Jakie usługi Biegłego Rewidenta oferuje Biuro Kanclerz?

Biuro rachunkowe Kanclerz oferuje kompleksowe usługi badania sprawozdań finansowych, w tym:

 • Obowiązkowe badanie sprawozdań finansowych
 • Przegląd i analizę sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie raportów i opinii odnośnie sprawozdań finansowych
 • Rewizje finansowe i dokonywanie niezbędnych korekt w księgach rachunkowych
 • Sporządzanie ekspertyz i wydawanie opinii ekonomiczno-finansowych

Dla kogo przeznaczone są usługi Biegłego Rewidenta z Biura Kanclerz?

Usługi za zakresu rewizji oferowane przez Biuro Rachunkowe Kanclerz przeznaczone są dla wszystkich firm, które w związku z wymogami ustaw muszą lub chcą zlecić badanie oraz analizę sprawozdań finansowych. W szczególności usługi skierowane są m.in. do spółek akcyjnych.

Uprawnienia KIDP nr 12755

Uprawnienia PIBR nr 14000

Licencja Ministra Finansów nr 7816/98

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Bochnia
tel.14-610-59-70

Biuro Rachunkowe Wiśnicz
tel.14-612-84-76

Biuro Rachunkowe Lipnica
kom. 604-236-723