Zwalczanie zatorów płatniczych – zmiany od 1 stycznia 2020

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szacuje, że zatory płatnicze i nieregulowanie na czas faktur dotyczy od 80 do 90% polskich przedsiębiorstw. Zjawisko to jest bardzo niekorzystne zwłaszcza w przypadku małych i średnich firm, które zmuszone wysoką konkurencją na rynku godzić się na warunki dyktowane przez silniejsze podmioty. Wartym zaznaczenia jest fakt, że w takich sytuacjach słabsze podmioty często nie mają środków na regulowanie swoich należności, na inwestycje, a często również opóźnione płatności powodują, że firmy tracą płynność finansową i upadają. Jakie zmiany w przepisach będą obowiązywać od 1 stycznia 2020r.?

Nowe terminy płatności faktur

W transakcjach, w których stroną jest podmiot publiczny, czyli administracja publiczna, termin zapłaty faktury nie będzie mógł przekroczyć 30 dni od dnia doręczenia faktury. Dla publicznych podmiotów leczniczych pozostawiono 60 dni na dokonanie płatności. Nowe przepisy zalecają stosowanie 30. dniowego okresu płatności od daty doręczenia faktury, a obowiązkowe stanie się stosowanie 60. dniowego terminu płatności, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
Jeśli firmy, podobnej wielkości, ustalą termin zapłaty dłuższy niż 60 dni, to w sytuacji sporu między nimi, to dłużnik będzie musiał udowodnić, że zastosowany termin nie był nieuczciwy.

Dodatkowo, wprowadzono, na wzór przepisów VAT, możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę niezapłaconej faktury, jeśli wierzyciel nie otrzyma za nią zapłaty przez okres dłuższy niż 90 dni od upływu terminu płatności faktury. Jednocześnie dłużnik będzie musiał podnieść podstawę opodatkowania o kwotę z faktury, której nie uregulował.

–> Szukasz dobrego biura księgowego? Sprawdź naszą ofertę na księgowość dla firm! <--

Aby wesprzeć przedsiębiorców w walce z zatorami płatniczymi, wyposażono prezesa UOKiK w możliwość nakładania kar administracyjnych na firmy, które nie regulują swoich zobowiązań na czas. Cała procedura zacznie się od oceny przez UOKiK, czy doszło do opóźnienia w płatności, a przy wymierzaniu kary będzie brana pod uwagę wartość niezapłaconych faktur oraz długość samego opóźnienia.

Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie kredytowania się firm będących na silniejszej pozycji pieniędzmi, które należą się mniejszym podmiotom za wykonane usługi lub dostarczone towary. Co więcej, podniesiono o dwa punkty procentowe (do 11,5%) odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach tym samym mając nadzieję na poprawę sytuacji firm w Polsce, a przede wszystkim poprawę ich płynności finansowej.

Uprawnienia KIDP nr 12755

Licencja Ministra Finansów nr 7816/98

Członek Stowarzyszenia Księgowych

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Bochnia
tel.14-610-59-70

Biuro Rachunkowe Wiśnicz
tel.14-612-84-76

Biuro Rachunkowe Lipnica
kom. 604-236-723