Rozliczenia PIT w Bochni i w Nowym Wiśniczu

PIT to skrót pochodzący od angielskiego słowa Personal Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Potocznie tym słowem określamy również formularze (deklaracje), które składamy do właściwego urzędu skarbowego.
Obowiązek rozliczania spoczywa na każdej pełnoletniej osobie, która osiąga dochód (czy to z umowy o pracę, z umów cywilnoprawnych, czy też z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej).

Warto pamiętać, że rozliczamy się nie tylko z dochodów z tytułu pracy, ale również ze świadczeń takich jak: emerytury, renty, stypendia, dotacje, przychody z praw autorskich, świadczenia przedemerytalne.

W Polsce mamy kilka typów deklaracji, na których rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Każda z nich ma zastosowanie w pewnych sytuacjach, a podstawową (najczęściej wypełnianą) jest deklaracja PIT-37. Poza nią informację o uzyskanych dochodach możemy składać na deklaracjach PIT-36, PIT-38, PIT-28, PIT-39, PIT-16. Warto pamiętać również o ulgach, które Państwu przysługują, a które mogą znacząco obniżyć wysokość należnego podatku, jak również o możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem.

Jeśli świat podatków, deklaracji i rozliczeń wydaje się Państwu zbyt zawiły, a jednocześnie chcą mieć Państwo pewność rzetelnego rozliczenia PIT, zapraszamy do skorzystania z usług biura rachunkowego Kanclerz. Dla Państwa wygody, zainteresowanych naszymi usługami przyjmujemy w dwóch lokalizacjach: w Bochni oraz w Nowym Wiśniczu.

Rozliczenia PIT Bochnia

Jeśli mieszkają Państwo w Bochni lub okolicach, zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego Kanclerz znajdującego się przy ul. Solidarności 2. Z przyjemnością wypełnimy dla Państwa wszystkie deklaracje PIT, uwzględnimy posiadane ulgi i wytłumaczymy pojawiające się niejasności.

Rozliczenia PIT Nowy Wiśnicz

Jeśli jednak mieszkają Państwo w okolicach Nowego Wiśnicza, to zachęcamy do skorzystania z porad naszych księgowych w Nowym Wiśniczu. Biuro znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 2, a pełne dane kontaktowe wraz z numerami telefonów znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Na koniec, dla przypomnienia ważne daty dla każdego podatnika.

28/29.02. – PIT-11 – do końca lutego każda osobą osiągająca dochód powinna w nieprzekraczalnym terminie otrzymać PIT-11 od swojego pracodawcy – jeśli takiego nie otrzymała, to koniecznie musi się skontaktować z pracodawcą, ponieważ nie zwalnia ją to z obowiązku rozliczenia się.

30.04. – nieprzekraczalny termin na złożenie deklaracji PIT we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym oraz do zapłacenia podatku (jeśli w deklaracji pojawiła się kwota do dopłaty).

Uprawnienia KIDP nr 12755

Licencja Ministra Finansów nr 7816/98

Członek Stowarzyszenia Księgowych

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Bochnia
tel.14-610-59-70

Biuro Rachunkowe Wiśnicz
tel.14-612-84-76

Biuro Rachunkowe Lipnica
kom. 604-236-723