„Mały ZUS” dla kogo i na jakich zasadach

W okresie letnim, kiedy większość z nas odpoczywała, rząd uchwalił przepisy mające pomóc najmniejszym firmom działającym w Polsce. Nowe regulacje bardzo szybko zaczęto określać mianem „małego ZUS”. Nowe przepisy wprowadziły dużo zamieszania i w związku z pojawiającymi się pytaniami dot. zapowiadanych ulg, dzisiaj krótki wpis, który mamy nadzieję wyjaśni część niezrozumiałych spraw. Kto skorzysta na nowych przepisach? Jakie są zasady? Od kiedy można skorzystać z ulgi?

—>Prowadzących działalność gospodarczą, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na obsługę kadrowo-płacową firm<---

„Mały ZUS” – kto może skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne?

Z ulgi na składki na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą mogą skorzystać wszyscy podatnicy, których przychody w roku poprzedzającym wynosiły mniej niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia i którzy spełniają kilka dodatkowych warunków, z których jeden wydaje się być szczególnie ważny. Mianowicie z ulgi nie mogą skorzystać wszyscy Ci, którzy wykonują działalność gospodarczą dla swojego byłego pracodawcy, „dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywali (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności”, czyli tzw. „samozatrudnieni”.

Wracając do limitu przychodów, w roku 2019 będzie to 63 000 zł. Jeśli prowadziłeś działalność tylko przez część roku, musisz dokładnie obliczyć próg przychodu dla czasu, w jakim prowadziłeś działalność. Jeśli było to 300 dni, to należy dokonać następujących obliczeń (63000 zł / 365 dni x 300 dni = 51781 zł). Wynik, który otrzymałeś będzie Twoim limitem i teraz należy porównać go z wysokością limitu przychodów w roku 2018. W sytuacji kiedy są one niższe niż w/w wynik, to możesz skorzystać z tzw. „małego ZUS”. Jeśli jednak prowadziłeś działalność cały rok, obowiązuje Cię ustalony urzędowo limit, czyli 63 tys. złotych, co daje 5250 zł miesięcznie.

Jaka jest wielkość ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne?

Na początku trzeba jeszcze zaznaczyć, że ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, czyli składki: emerytalnej, rentowej, wypadkowej oraz chorobowej). Nie dotyczy składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.
Jak obliczyć wysokość stawek? Na dzień pisania tego wpisu brakuje nam jednej informacji, która pozwala poznać podstawę obliczania składki tzw. współczynnika, który będzie podany w Monitorze Polskim. Jednak to, co już na dzień dzisiejszy wiemy to, że podstawa nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Oczywiście można zadeklarować kwotę wyższą jako podstawę.

Po ustaleniu podstawy, można przystąpić do obliczenia składek i w przykładzie podanym na stronie www MPiT można znaleźć następujące wyliczenie:
Jeśli podstawa wyniesie np. 1000 zł to:

  • składka emerytalna (19,52% podstawy) wyniesie 195,20 zł
  • składka rentowa (8,00% podstawy) wyniesie 80 zł
  • składka chorobowa dobrowolna (2,45% podstawy) wyniesie 24,50 zł
  • składka wypadkowa (1,67% podstawy) wyniesie 16,70 zł

Dla naszego przykładu da to w sumie 316,40zł.

Dodatkowo należy opłacić składkę zdrowotną obliczoną od podstawy wymiaru obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorców.

Decydując się na płacenie mniejszych składek na ubezpieczenia społeczne, trzeba mieć na uwadze wpływ tej decyzji na wysokość otrzymywanych świadczeń m.in. zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego oraz innych, które będą adekwatnie niższe.

Uprawnienia KIDP nr 12755

Licencja Ministra Finansów nr 7816/98

Członek Stowarzyszenia Księgowych

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Bochnia
tel.14-610-59-70

Biuro Rachunkowe Wiśnicz
tel.14-612-84-76

Biuro Rachunkowe Lipnica
kom. 604-236-723