Limity podatkowe 2016

Limit małego podatnika dla celów VAT

Dla celów VAT, za małego podatnika w 2016 r. uważany jest ten podatnik VAT

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku należnego) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (tj. w 2015 r.) wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, czyli 5.092.000 zł
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (czyli w 2015 r.) wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro, tj. 191.000 zł (w zaokrągleniu do 1.000 zł)

——-
Wszystkich małych podatników i nie tylko zapraszamy do skorzystania z naszych usług księgowych. Dane kontaktowe w zakładce KONTAKT.
——-

Limity na 2016 r. dla ryczałtu ewidencjonowanego
Prawo do ryczałtu ewidencjonowanego w 2016 r. mają podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy (czyli w 2015 r.) uzyskali przychody w wysokości nie wyższej niż 150.000 euro, czyli 635.555 zł. Limit ten dotyczy podatników, którzy uzyskali przychody:

  • z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie
  • wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych – w tym przypadku ww. limit dotyczy sumy przychodów wspólników spółki z tej działalności

Zasadą jest, że ryczałt płatny jest miesięcznie. Jeżeli jednak otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody ww. spółek w roku poprzedzającym rok podatkowy (tj. za 2015 r.) nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro, czyli 106.092,50 zł, podatnik może opłacać ryczałt kwartalnie.

Limit jednorazowej amortyzacji na 2016 r.
Prawo do jednorazowej amortyzacji mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro, czyli w 2016 r. 212.000 zł (w zaokrągleniu do 1.000 zł), łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Uprawnienia KIDP nr 12755

Licencja Ministra Finansów nr 7816/98

Członek Stowarzyszenia Księgowych

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Bochnia
tel.14-610-59-70

Biuro Rachunkowe Wiśnicz
tel.14-612-84-76

Biuro Rachunkowe Lipnica
kom. 604-236-723