Jakie są rodzaje księgowości?

Szacuje się, że w Polsce działa około 2,5 mln firm, w tym 2 mln to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Bez względu na jej formę każda firma musi prowadzić ewidencję księgową i rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Do tego oczywiście mamy jeszcze ZUS, a jeśli firma zatrudnia pracowników, to ilość dokumentów, ewidencji i rozliczeń wzrasta. Rozpoczynając działalność gospodarczą musimy podjąć decyzję o formie tej ewidencji. Będzie to miało szereg konsekwencji, a podjęcie niewłaściwej będzie generowało dodatkowe i całkowicie zbędne koszty.

Rodzaje księgowości

Decydując się na założenie firmy, poza kwestią związaną czysto z biznesem i obszarem działalności, należy podjąć decyzję, co do formy opodatkowania oraz rodzaju prowadzonej księgowości. Aby biuro rachunkowe w Bochni mogło złożyć ofertę i zaoferować swoje usługi, koniecznie trzeba udostępnić mu tych kilka podstawowych informacji. Oczywiście zakładając firmę można liczyć na naszą pomoc, a warto pamiętać, że w biurze rachunkowym Kanclerz pierwszy miesiąc współpracy jest darmowy! Dlatego jeśli nawet po przeczytaniu tego artykułu, będziesz mieć wątpliwości odnośnie rodzaju księgowości, to zapraszamy do kontaktu. Nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie.
Każda firma ma obowiązek ewidencjonować swoje operacje gospodarcze. O tym, jaką formę tej ewidencji wybrać, możemy zdecydować samodzielnie, ale niestety nie we wszystkich przypadkach. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli zakładamy działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, lub zakładamy spółkę cywilną lub jawną, ew. partnerską to sprawa jest prosta. Możemy wybrać uproszczoną księgowość. Możemy, ale nie musimy! To decyzja przedsiębiorcy, ale na podstawie wielu lat doświadczenia wiemy, że uproszczona forma ewidencji jest tą najczęściej wybieraną. Inaczej sprawa wygląda, jeśli otwieramy działalność w postaci spółki kapitałowej prawa handlowego (spółki akcyjne i z o.o.) lub spółkę osobową prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne). W tych przypadkach ustawodawca nakłada na nas obowiązek prowadzenia innej formy księgowości. Jesteśmy zobligowani wybrać pełną księgowość i ujmować wszystkie swoje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych.

Podsumowując!
Otwierając firmę mamy dwie opcje do wyboru:

  • uproszczoną księgowość
  • pełną księgowość

Warto pamiętać, że jeśli dokonujemy przekształcenia działalności w spółkę akcyjną, z o.o., komandytową lub komandytowo-akcyjną, to jesteśmy zobowiązani rozpocząć prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. Bez względu na wielkość przychodów!

Uproszczona księgowość

Najprostsza forma prowadzenia ewidencji księgowej. Dedykowana osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które nie potrzebują rozbudowanej sprawozdawczości. Korzystanie z tej formy prowadzenia ksiąg jest możliwe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych zakładających spółkę cywilną, jawną lub partnerską. Prowadzenie tego rodzaju księgowości jest korzystniejsze i tańsze dla przedsiębiorcy. Ze względu na mniejszą ilość dokumentów potrzebnych do rozliczenia działalności z US oraz z ZUS, cena prowadzenia uproszczonej księgowości będzie niższa niż innych form.
Ważne! Uproszczoną księgowość mogą prowadzić firmy, które nie przekroczyły kwoty 2 mln euro przychodów netto za poprzedni rok obrotowy wyrażonej w polskiej walucie. Z chwilą, gdy przychód przekroczy ten próg, w następnym roku obrotowym należy rozpocząć prowadzenie pełnej księgowości.

Jakie mamy rodzaje uproszczonej księgowości?

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  • Karta podatkowa (Jednak ta forma w praktyce została w 2022 roku wyłączona z użytku. Nowe firmy nie będą mogły się rozliczać poprzez kartę podatkową)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z prostszych form opodatkowania. Polecana przedsiębiorcom, którzy nie ponoszą wysokich kosztów prowadzenia firmy. Przy ryczałcie opodatkowaniu podlega przychód po odliczeniu przysługujących odliczeń. Co niezmiernie ważne to fakt, iż wybierając ryczałt nie można dokonywać wspólnych rozliczeń z małżonkiem i nie można skorzystać z ulgi na dziecko przysługującej samotnemu rodzicowi. Stawki podatku są różne i wahają się między 2 a 17%, i są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – w skrócie nazywana KPiR to również uproszczony sposób rozliczania się z fiskusem. Prowadząc ewidencję w formie KPiR możesz wybrać spośród dwóch form opodatkowania – na zasadach ogólnych, czyli wg skali oraz podatkiem liniowym. Każda z form ma swoje plusy i minusy, a wybór idealnego pod względem obciążeń jest uzależniony od wielu czynników tj. możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, posiadanie lub nie dzieci, wysokość przychodów i wielkość kosztów. Rozpoczynając działalność gospodarczą warto podjąć współpracę z rzetelnym biurem księgowym, które podpowie, którą formę rozliczenia wybrać, oceni, jak będą się kształtować obciążenia fiskalne, a także przeprowadzi optymalizację podatkową i wskaże konkretne sposoby zmniejszenia płaconych podatków. Taka optymalizacja jest możliwa w dalszych latach prowadzenia działalności, ponieważ zakładając firmę nie mamy pełnego obrazu swoich przychodów, ani kosztów.

Karta podatkowa to forma, którą nowi podatnicy nie będą od 2022 roku mogli wybrać. Na tych zasadach będą rozliczać się tylko te firmy, które dotychczas korzystały z tej formy opodatkowania. Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania, która nie wymaga prowadzenia księgowości. Stawka podatku jest z góry określona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i podatnik rozliczających się na zasadach karty podatkowej opłaca samodzielnie należny podatek. Nie uwzględnia kosztów prowadzenia działalności, ale na wysokość podatku ma wpływ kilka czynników. Z tej formy mogą korzystać wybrane rodzaje działalności ujęte w katalogu firm.

Pełna księgowość

Pełną sprawozdawczość muszą prowadzić z góry określone rodzaje firm (spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne) lub firmy, których przychód netto w poprzednim roku obrotowym przewyższył kwotę 2 mln euro. Prowadzenie pełnej księgowości jest kosztowne, ponieważ wymagane jest tworzenie dokładniejszej i szerszej ewidencji, a także raportowania i przygotowywania zestawień i sprawozdań. Z powodu stopnia skomplikowania systemu podatkowego samodzielne prowadzenie pełnej księgowości firmy jest praktycznie niemożliwe. Dlatego prowadzenie ksiąg rachunkowych warto powierzyć dobremu biuru rachunkowemu w Bochni, które zapewni ciągłość usługi (bez względu na urlopy pracowników, czy L4), będzie na bieżąco z kwestiami podatkowymi, a jako klient zawsze możesz liczyć na poradę i wyjaśnienie zawiłych kwestii. Jeśli nie posiadasz własnego działu księgowości, przy niewielkiej firmie taki dział jest zbędnym dodatkowym kosztem, będziesz potrzebował wsparcia biura księgowego.
Dlaczego jako przedsiębiorca masz prawo nie wiedzieć, jak prowadzić pełną księgowość? Bo sprawy rachunkowe to skomplikowane operacje, a Ty musisz być ekspertem w swojej dziedzinie! Sprawy takie jak księgi rachunkowe warto zostawić specjalistom.

Uprawnienia KIDP nr 12755

Licencja Ministra Finansów nr 7816/98

Członek Stowarzyszenia Księgowych

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Bochnia
tel.14-610-59-70

Biuro Rachunkowe Wiśnicz
tel.14-612-84-76

Biuro Rachunkowe Lipnica
kom. 604-236-723