Informacja o kasach fiskalnych – 2015r

Od 2015 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych dla nowych podmiotów!

Podatnicy od 1 marca 2014 r. powinni stosować kasy fiskalne, jeżeli ich obrót przekroczył w 2013 r. 20 tys. zł, a nie są zwolnieni z tego obowiązku. Jednocześnie traci moc zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług określonych w § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Usługi i towary, których dostawę podatnik będzie musiał w 2015 r. rejestrować w kasie:

  • dostawa perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
  • naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie);
  • wymiana opon i kół;
  • badania i przeglądy techniczne pojazdów;
  • opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  • usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P;
  • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne;
  • usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług księgowych, zapraszamy do kontaktu.

Uprawnienia KIDP nr 12755

Licencja Ministra Finansów nr 7816/98

Członek Stowarzyszenia Księgowych

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Bochnia
tel.14-610-59-70

Biuro Rachunkowe Wiśnicz
tel.14-612-84-76

Biuro Rachunkowe Lipnica
kom. 604-236-723